Monika Zahálková

 Výkonná ředitelka, Česká bankovní asociace


Monika Zahálková je od roku 2020 výkonnou ředitelkou České bankovní asociace, která sdružuje 99 % tuzemského bankovního trhu. Tématům corporate corporate se věnuje více než 20 let a je spoluautorkou Kodexu správy a řízení společností, který vychází z principů platných pro ekonomicky vyspělé země skupiny OECD a zároveň neopomíjí specifické české prostředí. Před příchodem do ČBA působila jako výkonná ředitelka a členka Řídícího výboru Czech Institute of Directors, později reprezentovala CG Institut v pozici jednatelky. Byla též členkou představenstva mediálního domu Economia.