Miroslav Bárta

archeolog, egyptolog


Po studiu pravěké a raně středověké archeologie na Univerzitě Karlově dále pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitách v Praze a v Hamburku. Po obhajobě doktorátu se stal docentem pro obor egyptologie. V letech 2000–2004 byl zástupcem ředitele Českého národního egyptologického centra. Kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. Kr., se také již po několik let zabývá studiem tzv. kolapsů, vzestupů a pádů v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a dějiny (2013). Miroslav Bárta přednáší na mnoha univerzitách (USA – Ivy League, Egypt a Súdán, Evropa, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland), pro české i nadnárodní korporace, OECD v Paříži, finanční ústavy a mnohé jiné. Spolupracuje s Generálním štábem armády ČR a pořádá semináře v Poslanecké sněmovně PČR.


"Dynamika komplexních systémů a společností"

Anotace:

Každá civilizace a svým způsobem i každá firma i korporace nebo společnost podléhají ve svém vývoji několika obecným zákonitostem a specifické vývojové dynamice.

V této přednášce se budu zabývat charakterem a účinky tzv. sedmi zákonů, principem přerušovaných rovnováh a násobícího se efektu. Ty dohromady představují základní východisko pro pochopení a případnou moderaci naší současné dynamiky.