Miroslav Bárta

archeolog, egyptolog


Člen řady světových vědeckých organizací – Německého archeologického ústavu, The Explorers' Club v New Yorku, The American Research Centre in Egypt, nositel ocenění Česká hlava a jediný český člen The American Academy of Arts and Sciences.

Kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. Kr., se dlouhodobě zabývá studiem tzv. kolapsů, vzestupů a pádů civilizací v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti v Česku jsou projekty Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011), Civilizace a dějiny (2013), Lidé a dějiny (2017) nebo Příběh civilizace (2017). Je autorem teorie sedmi zákonů vývoje civilizací (česky vyšlo v r. 2021).

Miroslav Bárta přednáší na mnoha univerzitách (USA – Ivy League, Egypt a Súdán, Evropa, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland), pro české i nadnárodní korporace a armády, OECD v Paříži, finanční ústavy a mnohé jiné. Spolupracuje s Generálním štábem armády ČR a pořádá semináře v Poslanecké sněmovně PČR.