ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery 

Budoucnost financí

Svět financí aneb zodpovědná cesta k budoucnosti. 

II. Modul / I. část: 6. června 2024

Zodpovídáte-li za správu financí vašeho oddělení či celé společnosti, modul zaměřený na makroekonomický vývoj, fiskální a měnovou politiku, aktivity České národní banky v oblasti dohledu a finanční stability či vliv výše zmíněného na globální akciové trhy vám pomohou dát do souvislosti řadu faktorů ovlivňujících současný a budoucí ekonomický vývoj.

Pohled hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera přiblíží současný ekonomický vývoj a příčiny globální inflace a jeho přednáška se také detailně zaměří na vpředhledící ukazatele ekonomického vývoje, které pomáhají predikovat hlavní ekonomické trendy.

Zároveň se podíváme na možnosti nezávislé měnové politiky v podmínkách tuzemské ekonomiky, na měnovou politiku České národní banky a jak jsme se poučili z období pandemie. "Pohádku" o fiskálně monetárním mixu pro českou ekonomiku si poslechneme od bývalého viceguvernéra České národní banky Tomáše Nidetzkého.

Současný viceguvernér České národní banky Jan Frait přiblíží hlavní aktivity centrální banky v oblasti dohledu a finanční stability, které ovlivňují v poslední době například hypoteční trh díky několika parametrům zaměřeným na příjmy žadatelů o úvěr.

Jak globální finanční trhy reagují právě na základě změn v měnové či fiskální politice nebo na základě vývoje hlavních makroekonomických faktorů, pak detailněji osvětlí jeden z předních odborníků na investice v panelové diskusi, kde budeme sdílet zkušenosti a Vaše názory.

Hosty do panelové diskuse vám brzy představíme.


Lektoři:

Jakub Seidler

hlavní ekonom ČBA 

Tomáš Nidetzký

předseda představenstva a generální ředitel Národní rozvojové banky 

Jan Frait

viceguvernér ČNB 

II. Modul / II. část: 19. září 2024

Ve druhé části modulu ''Budoucnost financí'' zaměříme naši pozornost na digitální měny centrálních bank. Předseda dozorčí rady Československé obchodní banky, Zdeněk Tůma, nám objasní, jaký je význam digitálních měn pro komerční bankovnictví a jak se k této formě finančních prostředků staví bankovní sektor.

Následně budeme hovořit o investicích a finančních trzích se zakladatelem investičního fondu Vltava fund, Danielem Gladišem. Podíváme se, jaká je současná situace na investičním poli u nás i v zahraničí, jaké finanční produkty současná situace nabízí a co můžeme očekávat do budoucna.

Neopomenutelnou součástí modulu zaměřeného na finance jsou daně. Jaký je současný daňový systém a jeho budoucí vývoj? Zaměříme se na možné změny ve výdajích a na případné změny v "daňovém mixu". Jak vůbec vypadá současný "zlatý standard", pokud jde o daňový systém v 21. století? Na toto téma budeme hovořit s Jiřím Nekovářem, jednatelem společnosti Euro-Trend, s.r.o.

Na závěr druhého modulu povedeme skupinovou diskusi společně s vámi a našimi předními odborníky na finance, Jakubem Seidlerem, Danielem Gladišem a Jiřím Nekovářem. Společně si projdeme témata napříč celým modulem, zajímají nás vaše názory, zkušenosti a jaký je přínos současného dění pro vás a vaši organizaci.


Lektoři

Zdeněk Tůma

předseda dozorčí rady
Československé obchodní banky, a. s.

Jiří Nekovář

jednatel společnosti Euro-Trend, s. r. o.

Daniel Gladiš

Vltava Fund

Michal Semotan

portfolio manažer
J&T investiční společnosti