ČBA  

Budoucnost financí

Měnová politika, makroekonomický výhled 

II. Modul / I. část: 6. června 2024

Zodpovídáte-li za správu financí vašeho oddělení či celé společnosti, modul zaměřený na makroekonomický vývoj, fiskální a měnovou politiku, aktivity České národní banky v oblasti dohledu a finanční stability či vliv výše zmíněného na globální akciové trhy vám pomohou dát do souvislosti řadu faktorů ovlivňujících současný a budoucí ekonomický vývoj.

Pohled hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera přiblíží současný ekonomický vývoj a příčiny globální inflace a jeho přednáška se také detailně zaměří na vpředhledící ukazatele ekonomického vývoje, které pomáhají predikovat hlavní ekonomické trendy.

Pro koho by zavedení společné evropské měny bylo přínosem a pro koho nikoliv? Ve vystoupení Petra Sklenáře se zaměříme na téma Eura v České republice. Na něj naváže Oldřich Dědek, který se na monetární politiku podívá z většího nadhledu.

Jsme rádi, že naše pozvání k vystoupení na téma Svět financí aneb zodpovědná cesta k budoucnosti přijal prezident České bankovní asociace, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Na závěr třetího dne je zařazena panelová diskuze: ‚‚Women in business‘‘, ve které budou pod taktovkou Lenky Dupákové diskutovat Michaela Chaloupková, Veronika Brázdilová a Monika Laušmanová.


Lektoři:

Jakub Seidler

hlavní ekonom ČBA 

Petr Sklenář

hlavní ekonom
J&T BANKA

Jan Juchelka
Předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka

Prezident
Česká bankovní asociace

Lenka Dupáková
Ministerstvo financí ČR, Praha

Michaela Chaloupková
Členka představenstva
ČEZ

Veronika Brázdilová
Viceprezidentka pro firemní zákazníky
Vodafone

Monika Laušmanová
Místopředsedkyně představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny 

Štěpán Křeček
Hlavní ekonom
BH Securities


Budoucnost financí

Daně, finanční stabilita, CBDC 

II. Modul / II. část: 19. září 2024

Ve druhé části modulu ''Budoucnost financí'' zaměříme naši pozornost na digitální měny centrálních bank. Předseda dozorčí rady Československé obchodní banky, Zdeněk Tůma, nám objasní, jaký je význam digitálních měn pro komerční bankovnictví a jak se k této formě finančních prostředků staví bankovní sektor.

Neopomenutelnou součástí modulu zaměřeného na finance jsou daně. Jaký je současný daňový systém a jeho budoucí vývoj? Zaměříme se na možné změny ve výdajích a na případné změny v "daňovém mixu". Jak vůbec vypadá současný "zlatý standard", pokud jde o daňový systém v 21. století?

Je bankovní sektor v dobré kondici? Jaká je provázanost s ostatními částmi finančního trhu? O finanční stabilitě budeme mluvit s členem bankovní rady ČNB Janem Kubíčkem.

Na závěr druhého modulu povedeme skupinovou diskusi společně s vámi a našimi předními odborníky na finance. Společně si projdeme témata napříč celým modulem, zajímají nás vaše názory, zkušenosti a jaký je přínos současného dění pro vás a vaši organizaci.


Lektoři

Zdeněk Tůma

Předseda dozorčí rady
Československé obchodní banky, a. s.

Jan Kubíček
Člen bankovní rady
České národní banky

Danuše Nerudová
Ekonomka a bývalá rektorka
Mendelovy univerzity v Brně

Lukáš Nádvorník
Investor a vysokoškolský pedagog
Univerzita Karlova