Daniel Gladiš

Vltava Fund


"Dan vystudoval VUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory.
Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice."


Investice a kapitálový trh

Anotace:

  1. Pohled na současnou situaci na poli investic – tuzemské x zahraniční
  2. Výhled do budoucna
  3. Hlavní kroky pro zhodnocení akcií
  4. Akciové analýzy – příklad z praxe
  5. Hlavní momenty překvapení
  6. Kapitálový trh – současný stav – struktura financování českých podniků a co musíme udělat, aby se financování přes kapitálový trh v Česku dynamicky rozvíjelo?