Irena Kalhousová

 Head of The Herzl Center for Israeli Studies


Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Specializuje se na Izrael a vztahy středoevropských zemí s Izraelem, na arabsko-izraelský konflikt a na bezpečnost na Blízkém východě. Ve svém současném vědeckém výzkumu PRIMUS se věnuje roli traumatu v zahraniční politice. Dříve působila jako výzkumnice v Institute for National Security Studies v Tel Avivu a jako hlavní analytička v Pražském institute bezpečnostních studií. Vystudovala doktorát na London School of Economics & Political Science, magistra na univerzitě v Cambridge a bakalářský titul má z Hebrejské univerzity v Jerusalémě.