Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. MBA

Předseda představenstva a generální ředitel
MONECO investiční společnost a.s.


Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Od roku 2008 působil v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Ve stejné roli pokračoval do konce roku 2018 i v integrované České asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Počínaje rokem 2019 působil jako ředitel investiční divize společnosti Broker Consulting, a.s. Od roku 2020 pak stojí v čele MONECO investiční společnosti, coby předseda představenstva a generální ředitel, a paralelně coby jednatel řídí také sesterskou wealth management společnost MONECO, spol. s r.o. Kromě toho pedagogicky působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze a zasedá ve vědecké radě Vysoké školy finanční a správní (VŠFS). Na témata spojená s investování často publikuje v odborných i populárních médiích, včetně zahraničních vědeckých žurnálů.