Lukáš Kintr

Ředitel NÚKIB 


od 1. července 2022 Lukáš Kintr je ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V roce 2015 nastoupil jako auditor kybernetické bezpečnosti do Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), které bylo do roku 2017 součástí Národního bezpečnostního úřadu, a později na NÚKIB působil jako vedoucí oddělení kontroly. Od září 2019 zastával pozici náměstka ředitele NÚKIB pro řízení NCKB, sekce, která je zodpovědná za nastavení strategie zajišťování a prosazování kybernetické bezpečnosti v České republice, za činnost vládního CERT, za jednání a spolupráci s národními a mezinárodními partnery nebo za provádění cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Lukáš Kintr Since July 1, 2022 Lukáš Kintr is the Director of the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB). In 2015, he joined the National Cyber Security Centre (NCKB), which was part of the National Security Bureau until 2017, as a cyber security auditor and later became the head of the audit department at NÚKIB. Since September 2019, he served as Deputy Director of NÚKIB for the management of the NCKB, the section responsible for setting the strategy for ensuring and enforcing cybersecurity in the Czech Republic, for the activities of the government's CERT, for negotiations and cooperation with national and international partners as well as for conducting cybersecurity exercises.