RNDr. Lukáš Nádvorník, PhD. (*1986)  

Investor a vysokoškolský pedagog
Univerzita Karlova  


Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal v oblasti kvantové optiky a spintroniky během působení na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Po postdoktorském pobytu na Institutu Maxe Plancka a Svobodné univerzitě v Berlíně se vrátil na svou alma mater, kde vyučuje a spolu se svými studenty pokračuje v základním fyzikálním výzkumu. Na svém investičním blogu a v dalších médiích publikuje eseje, analýzy a podcasty o tvorbě dlouhodobého portfolia, moderním investování na důchod, finanční gramotnosti a problematice F.I.R.E. Zajímá se také o popularizaci vědy, literární tvorbu, filosofii a fotografii.