Martin Roman  

Podnikatel a filantrop 


Martin Roman vystudoval Karlovu Univerzitu, Právnická fakulta, dále University of Cambridge, Master in Real Estate a University College London, Master of Arts in Effective Learning and Teaching. Svou profesionální kariéru zahájil jako obchodní ředitel české pobočky Wolf Bergstrasse. V roce 1994 se stal generálním ředitelem společnosti Janka Radotín, kde byl po vstupu strategického partnera, americké společnosti LENNOX, jmenován předsedou představenstva. V letech 2000 až 2004 restrukturalizoval tradiční českou strojírenskou společnost a stal se předsedou představenstva a generálním ředitelem nové ŠKODA HOLDING. Od února 2004 do poloviny září 2011 byl Martin Roman předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ. Od poloviny září 2011 do října 2013 byl Martin Roman předsedou dozorčí rady ČEZ. Kromě členství v představenstvu ČEZ a MOL byl také členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.; (v letech 2007 až 2009 působil jako člen dozorčí rady Českých drah a v letech 2007 až 2011 jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR). Od roku 2010 do května 2014 byl členem dozorčí rady Vienna Insurance Group. Kromě toho je pan Roman členem řídících či dozorčích orgánů v několika nadacích a akademických institucích.