Michal Hanuš

Cyber Defense Consultant, Cyber Rangers


Michal se pohybuje v oblasti kybernetické bezpečnosti více jak 15 let. V současné době se profiluje jako Cyber Risk Expert a Security Solution Architect a má bohaté zkušenosti s řízením rizik a implementací bezpečnostních standardů v IT i OT (ICS). Na základě kybernetických hrozeb a rizik a stavu firemního prostředí pak stanovuje konkrétní bezpečnostní strategie, plány systematického rozvoje kybernetické bezpečnosti a soubory opatření pro zvýšení kybernetické odolnosti.


‚‚Trendy, hrozby a rizika digitální transformace pohledem kybernetické bezpečnosti’’


1. Významné posuny v kyber-prostoru v důsledku covidové pandemie, moderního způsobu práce odkudkoliv a zhoršené geopolitické situace po napadení Ukrajiny

2. Aktuální a relevantní kyber-hrozby, které je třeba zohlednit ideálně ještě před zahájením projektu v oblasti digitální transformace

3. Jak hrozby správně zohlednit prostředky kvantitativní analýzy kybernetických rizik a poskytnout důležité vstupy do business case projektu