Monika Laušmanová

Místopředsedkyně představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny 


Monika Laušmanová vystudovala matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor pravděpodobnost a matematická statistika, tamtéž úspěšně absolvovala postgraduální studia a působila jako lektor. Od roku 2000 pracuje ve finanční skupině České spořitelny, a.s. na manažerských pozicích v oblasti řízení rizik. Do roku 2018 zodpovídala za oblast strategického řízení rizik, tj. za řízení úvěrových, tržních, likviditních a operačních rizik včetně řízení kapitálové přiměřenosti. V současnosti působí jako místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., kde zodpovídá za Divizi řízení rizik a provozu. V letech 2005-23 působila jako předsedkyně komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace a byla členkou komise pro bankovní dohled Evropské bankovní federace. V těchto rolích se soustředila zejména na implementace nových regulatorních požadavků, zejména tzv. Basel II a Basel III včetně požadavků na corporate gvernance a řídící kontrolní systém.