Oldřich Dědek

Ekonom


V r. 1978 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do r. 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. Poté přešel do Státní banky československé na pozici zástupce ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996-98 působil jako poradce guvernéra České národní banky a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999-2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB. V březnu 2007 byl vládou ČR jmenován Národním koordinátorem zavedení eura v ČR. V únoru 2017 byl jmenován na druhé funkční období do pozice člena bankovní rady ČNB. Od června 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jeho vědecko-pedagogická činnost byla v r. 2012 oceněna získáním titulu profesor pro obor ekonomické teorie.