Petr Kolář

diplomat a politik


Petr Kolář je bývalý český diplomat a veřejně známá osoba. Získal doktorský titul na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1986 v oboru informačních technologií, knihovnictví a etnografie. Mezi jeho zájmy patří mezinárodní politika, sport, literatura, historie, umění a jeho vnoučata. Působil jako velvyslanec v Rusku, ve Spojených státech amerických, v Irsku a ve Švédsku. Také zastával řadu pozic na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 2003 až 2005 byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro bilaterální vztahy. V roce 1999 pracoval pro prezidenta Václava Havla jako poradce pro evropskou integraci a Balkán. V roce 2013 zastával funkci ředitele pro mezinárodní vztahy ve skupině PPF, kde se zaměřoval převážně na oblast Asie. Rovněž působí jako poradce některých českých politiků a poskytuje konzultace nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi, se kterým dlouhodobě spolupracuje. 


"Dopad ruské války proti Ukrajině na světový řád. Jaké bude 21. století?"

Anotace:

1. Proč k válce došlo a bylo možné jí zabránit?

3. Jaké bude mít válka důsledky pro uspořádání světa a jaký bude mít dopad na mezinárodní instituce a roli velmocí?

4. Jaké jsou další současné reálné hrozby pro demokratický svět?

5. Jak zajistit svou obranu, bezpečnost a prosperitu?