Jan Romportl

Freelance AI konzultant | VC Deep Tech Partner | Speaker


Jan Romportl je zakladatel a do půlky letošního roku také ředitel Dataclair.ai – Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic. Letos v létě se po sedmi letech odpoutal od korporátního prostředí a pustil se do zakládání vlastního startupového projektu, v němž by chtěl s AI řešit jeden z palčivých problémů současného online světa. Zároveň působí jako freelance AI konzultant. Má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky. V současnosti je také členem Katedry filozofie ZČU, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen mezinárodní komunitě zabývající se bezpečností a hodnotami umělé inteligence.


"Umělá inteligence jako cesta ke klíčovým globálním koordinovaným akcím?" 

Anotace:

Celá řada důležitých aspektů naší globální společnosti se nachází v tzv. "neadekvátních ekvilibriích" – tedy rovnovážných stavech mezi mnoha aktéry (státy, společnostmi, jednotlivci apod.), které však svým celkovým směřováním nejsou žádoucí ani pro jednoho ze zúčastněných aktérů. Překonání mnoha takovýchto neadekvátních ekvilibrií je důležité pro minimalizaci existenčních rizik a globálních katastrofických rizik. Nicméně k vyklesnutí se z neadekvátního ekvilibria je zapotřebí provedení složitých globálních koordinovaných akcí, kterých naše společnost zatím není schopna.

Dokáže nám s tím pomoci umělá inteligence (AI)? V loňském roce se dramaticky snížily super-forecasting odhady, kdy nejspíše přijde první obecná umělá inteligence (AGI). Na jedné straně může být AGI cestou k žádoucím globálním koordinovaným akcím, na druhé straně však sama představuje bezprecedentní existenční riziko. Jaké tedy máme vyhlídky a jak se k A(G)I postavit?