Tomáš Salomon

První viceprezident ČBA, Předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny


Tomáš Salomon je od roku 2016 generálním ředitelem a předsedou představenstva České spořitelny. Jako jeden ze zakladatelů iniciativy Druhá ekonomická transformace prosazuje akceleraci celospolečenského dialogu a konkrétních opatření, které transformují Česko směrem ke vzdělanostní společnosti a ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. V letech 2020-22 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a prezidentem České bankovní asociace, v jejímž vedení nyní zastává pozici viceprezidenta. Je přesvědčen, že rolí byznysu je nejen maximalizace vlastní prosperity, ale zejména prosperity celé společnosti a s tím související dialog a spolupráce se státem. V čele Spořitelny prosazuje strategii zvyšování finančního zdraví a prosperity klientů a společnosti. Před nástupem do Spořitelny působil v oblasti bankovních a finančních služeb na exekutivních pozicích v Česku i v zahraničí. Jako generální ředitel vedl slovenskou Poštovou banku, působil v představenstvu české pobočky GE Capital a Slovenské spořitelny. Věnoval se vlastním investičním projektům, například v oblasti mobilních plateb.