Jan Frait

viceguvernér ČNB


Po ukončení studia na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzitě Ostrava obdržel za práci Portfolio model platební bilance (a jeho aplikace na ČR v letech 1992–1995) ocenění Mladý ekonom roku, udělované Českou společností ekonomickou. Od roku 1990 působí jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, na níž se nejprve v roce 1998 habilitoval a posléze byl v roce 2002 jmenován profesorem pro obor ekonomie. V roce 2000 jej prezident republiky jmenoval členem bankovní rady ČNB. Po ukončení svého mandátu v roce 2006 v ČNB zůstal a působil nejprve jako poradce bankovní rady a později ve funkci náměstka ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědného za oblast analýz finanční stability. V roce 2010 se stal ředitelem samostatného odboru finanční stability a od roku 2018 sekce finanční stability. ČNB v těchto pozicích zastupoval mimo jiné i ve Výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky. V letech 1999 až 2007 byl členem republikového představenstva České společnosti ekonomické a mezi lety 2001 a 2004 zastával funkci jejího prezidenta. Je dlouholetým členem ediční rady časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance. Odborně se věnuje především makroekonomii, finanční stabilitě, měnové teorii a problematice mezinárodního finančního systému. K těmto tématům rozsáhle publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku.