ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery 

(De) globalizace - pohledy z výšky 

Aktuální geopolitická situace 

I. Modul / I. část: 11. dubna 2024

Vzdělávací program ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery uvede garant tohoto programu Miroslav Zámečník
a provede nás od počátků globalizace od Myos Hormos, 1. století n. l. až po Šen-čen 2023. Zaměříme se na počátky mezinárodního obchodu, na místa, která měla obchodní a strategický význam tehdy a budou jej mít i do budoucnosti. Které velmoci vidí potenciální ohrožení národní bezpečnosti a které naopak hovoří o mořské Hedvábné stezce, podél níž všichni prosperují?

Navážeme přednáškou Petra Koláře a zaměříme se na mezinárodní situaci a vývoj. Jaké jsou aktuální vztahy Západu vůči Rusku, ale i Číně. Jaké můžeme očekávat geopolitické důsledky konfliktu války na Ukrajině a kdo z toho bude "těžit"
– strategicky i ekonomicky. Jaký bude dopad na mezinárodní instituce a roli velmocí a jaké jsou další současné reálné hrozby pro demokratický svět?

"Všechny civilizace se řídí opakujícími se vzorci. Jejich vznik, vývoj i kolaps určují vždy stejné zákony." S Miroslavem Bártou se zaměříme na vývoj civilizací, co máme společného, jak se liší globální civilizace od těch předchozích a jak jsme daleko od svého konce.

Den uzavřeme panelovou diskuzí s výjimečnými hosty. Předchozí řečníky doplní Irena Kalhousová a Jan Růžička. Budeme mluvit o ohniscích napětí ve světě a rizicích, která znamenají. Prodebatujeme očekávané události roku 2024 a jejich vliv
na Českou republiku.

Panelová diskuse: ''Jak nejlépe adaptovat Česko na měnící se svět'' ?

Hosté:
Irena Kalhousová / Petr Kolář / Miroslav Bárta / Jan Růžička
moderuje – Miroslav Zámečník

  • Jak ohniska různých mezinárodních konfliktů dopadají na české společnosti?
  • Jaké změny přinesou očekávané významné události roku 2024? Např. volby do Evropského parlamentu, prezidentské volby v USA a na Slovensku
  • Jaká je role EU a pozice Česka v ní?
  • Jak podpořit strukturální změnu?
  • Kde nás nejvíce tlačí bota. Jaké jsou zanedbané reformy a co s tím můžeme dělat?

Lektoři


(De) globalizace - pohledy z výšky

Udržitelnost, energetika a AI 

I. Modul / II. část: 16. května 2024

Ve druhém dni prvního modulu se budeme věnovat tématu ESG, ochraně klimatu a energetice. Podíváme se na mezinárodní pohled, co na poli udržitelnosti dělá Evropa a jak na to reaguje Česko.

Data, informace a principy uplatňované v rámci ESG doplní čistě finanční pohled na fungování obchodních společností způsobem, který nabídne možnost komplexního pochopení rizik souvisejících s jejich podnikáním.

Zároveň se zaměříme na energetiku a klimatické cíle EU. Co jsou hlavní drivery energetiky včetně distribuované výroby a energetických úspor? Jaké jsou priority pro českou energetiku a jaký je přímý dopad do firemních cash flow a do investic? Na tato témata pohovoříme s Ondřejem Streckerem ze společnosti ČEZ.

S Lukášem Benzlem se zaměříme na téma AI z globálního pohledu. Rozebereme nejnovější trendy v použití AI, ale neopomeneme ani možná rizika a dotkneme se etických i právních aspektů.

Na závěr prvního modulu povedeme společnou diskusi s lektory, s nimiž jste se měli možnost doposud setkat v tomto vzdělávacím programu. Tento prostor využijeme pro sdílení vašich názorů a zkušeností na uvedená geopolitická témata, jaký je přínos a vliv současného dění pro vaši organizaci a pro vás osobně.


Lektoři