Pavel Řežábek

hlavní ekonom ČEZ


Pavel Řežábek se v divizi Obchod a strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní faktory, které je ovlivňují: světové ceny zemního plynu a černého uhlí, ceny CO2 a nastavení EU ETS, rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům a důsledky technického pokroku. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson. Předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.